Organizacijų bėgimo iššūkis

VILNIAUS MARATONO 2024 M. ORGANIZACIJŲ BĖGIMO IŠŠŪKIS 

Registracija 

Registruotis ir dalyvauti bėgimo iššūkyje gali Lietuvoje veikiančios viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos. Iššūkio registracijos formoje privaloma nurodyti oficialų organizacijos darbuotojų skaičių.  

Registracija į bėgimo iššūkį vykdoma nuo 2024 m. liepos 17 d. Užsiregistruoti ir dalyvauti iššūkyje galima iki pat iššūkio pabaigos – 2024 m. rugsėjo 1 d.  

 

Registracijos žingsniai:  

Jei Jūsų organizacija turi sukurtą klubą Strava programėlėje:  

 1. Iššūkyje organizaciją gali atstovauti tik jos darbuotojai. Peržiūrėti organizacijos narių sąrašą ir pašalinti narius, kurie organizacijoje jau nebedirba.  
 2. Klubo nustatymuose prie „Sport” būtina pasirinkti “Running”  
 3. Paspausti “follow” ir prie klubo prijungti iššūkio organizatorių atstovą: Vilių Jaujininką,  https://www.strava.com/athletes/vjaujininkas 
 4. Užpildoma registracijos forma
  Forma: http://tiny.cc/issukis  

Jei Jūsų organizacija neturi sukurto klubo Strava programėlėje:  

 1. Strava programėlėje/tinklalapyje sukuriamas atskiras organizacijos klubas 

Klubo sukūrimo instrukcija (kompiuteryje/naršyklėje): explore -> clubs -> create a club
Prie “Sport” pasirenkama “Running” 

Į organizacijos Strava bėgimo klubą pakviečiami iššūkyje dalyvausiantys organizacijos darbuotojai.  

 1. Prie klubo prijungti privaloma iššūkio organizatorių atstovą: Vilių Jaujininką,  https://www.strava.com/athletes/vjaujininkas  
 2. Užpildoma registracijos forma
  Forma: http://tiny.cc/issukis 

DĖMESIO: Strava klubo sukūrimas ir nustatymų redagavimas turi būti atliekamas naršyklėje (https://www.strava.com/).  

 

Iššūkio taisyklės ir organizacijos surinktų taškų apskaičiavimas 

Iššūkio pradžia 2024 m. liepos 22 d., pabaiga 2024 m. rugsėjo 1 d. (imtinai). Iššūkio nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal: 

1) organizacijos darbuotojų nubėgtų kilometrų sumą (organizacijos Strava klubo duomenys, Strava fiksuoja 100 daugiausiai kilometrų nubėgusių asmenų) už visą iššūkio laikotarpį: 2024 m. liepos 22 d., pabaiga 2024 m. rugsėjo 1 d. Organizacijos Strava klubo duomenys nuskaitomi kiekvieną sekmadienį nuo 20 val., todėl bus įskaitomi tik iki 20 val. einamosios savaitės klubo narių nubėgti kilometrai; 

2) organizacijos užregistruotų dalyvių skaičių Vilniaus maratone 2024 m. maratono, pusės maratono, 10 km ir 5 km distancijose. Organizacijos užregistruoti dalyviai registracijos duomenyse prie klubo informacijos privalo nurodyti organizacijos pavadinimą. Skaičiuojami dalyviai, užregistruoti iki 2024 m. rugsėjo 1 d. (imtinai).
Už dalyvių registracijas atskirose distancijose skiriami taškai: maratonas – 5, pusė maratono – 3, 10 km – 2, 5 km – 1 

Surinktų Strava kilometrų ir užregistruotų dalyvių skaičius Vilniaus maratone 2024 m. turi vienodą svorį galutiniame organizacijos surinktų taškų skaičiavime. Savo įskaitoje daugiausiai kilometrų surinkusi organizacija gauna 1000 taškų, visų kitų tos pačios įskaitos organizacijos taškų skaičius apskaičiuojamas atsižvelgiant į atsilikimą nuo pirmosios vietos. Toks pat taškų skaičiavimo principas bus taikomas ir už užregistruotų dalyvių skaičių.  

R = Td/Tn x 1000 

Td – organizacijos surinktų kilometrų skaičius / užregistruotų dalyvių Vilniaus maratone 2024 m. skaičius

Tn – nugalėtojo surinktų kilometrų skaičius / užregistruotų dalyvių Vilniaus maratone 2024 m. skaičius 

Galutinis organizacijos surinktų taškų bėgimo iššūkyje skaičius apskaičiuojamas sudėjus taškus už surinktus kilometrus ir užregistruotus dalyvius.  

Organizacijos varžosi atskirose įskaitose pagal darbuotojų skaičių:  

Didelė organizacija > 250 darbuotojų;
Vidutinė organizacija 50 – 250 darbuotojų;
Maža organizacija < 50 darbuotojų. 

 

Apdovanojimai 

Organizacijos bus apdovanojamos atskirose įskaitose: 

Didelės organizacijos > 250 darbuotojų 

1 vt. – organizacijos darbuotojams skirtas paviljonas (3×6 m.) Vilniaus maratono miestelyje renginio dieną (2024-09-08) – vertė 1 200 EUR, 50 registracijų į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

2 vt. – 40 registracijų į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

3 vt. – 30 registracijų į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

Vidutinės organizacijos 50 – 250 darbuotojų 

1 vt. – organizacijos darbuotojams skirtas paviljonas (3×6 m.) Vilniaus maratono miestelyje renginio dieną (2024-09-08) – vertė 1 200 EUR, 20 registracijų į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

2 vt. – 15 registracijų į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

3 vt. – 12 registracijų į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

Mažos organizacijos < 50 darbuotojų 

1 vt. – organizacijos darbuotojams skirtas paviljonas (3×3 m.) Vilniaus maratono miestelyje renginio dieną (2024-09-08) – vertė 900 EUR, 10 registracijų į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

2 vt. – 8 registracijos į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

3 vt. – 6 registracijos į kitus mūsų organizuojamus renginius 2024 – 2025 m. (https://manobegimas.lt/), taurė 

 

Iššūkio nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami renginio savaitę, ne vėliau rugsėjo 4 d.  

Dalyviai 

Organizacijai iššūkyje gali atstovauti tik jos darbuotojai. Dalyvis gali atstovauti tik vieną organizaciją. Nustačius sukčiavimo atvejį (-us), organizatoriai pasilieką teisę mažinti organizacijos pasiektą rezultatą. 

Bėgimo iššūkio dalyviai turi būti pasitikrinę sveikatą, iššūkyje dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti iššūkio organizatoriams jokių pretenzijų. 

Organizatoriai pasilieka teisę reikalui esant pakoreguoti Iššūkio taisykles.