Nuostatai

RIMI VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ „Tarptautinis maratonas“  2024 m. rugsėjo 8 d. rengia „Rimi Vilniaus maratoną“.

II. NUOTOLIAI

„Rimi Vilniaus maratono” metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

 1. Maratone – 42,195 km;
 2. Pusmaratonyje – 21,098 km;
 3. „manodaktaras.lt“ 10 km bėgime;
 4. „Rimi“ „Rinkis sveikiau“  5 km  bėgime;
 5. „Little Goose“ Vaikų bėgime – 200 m.

III. PRELIMINARI VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

 1. Maratono startas ir pusmaratonio startas – 8:30 val., 2024 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus Katedros aikštėje (Šventaragio g.)
 2. „Rimi“ „Rinkis sveikiau“ 5 km bėgimo startas –  14:30 val., 2024 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus Katedros aikštėje (Šventaragio g.)
 3. „manodaktaras.lt“ 10 km bėgimo startas – 16:00 val. , 2024 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus Katedros aikštėje (Šventaragio g.)
 4. „Little Goose“ vaikų bėgimo startai – nuo 12:00 val., 2024 m. rugsėjo 8 d. Vilniaus Katedros aikštėje (Šventaragio g.)

IV. LAIKO LIMITAS

 1. Maratonas – 5 val. 30 min.
 2. Pusmaratonis – 3 val.
 3. 10 km bėgimas – 1 val. 30 min.

V. DALYVIAI

 1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę su maratono nuostatais bei tai patvirtinę registracijos metu. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti maratono organizatoriams jokių pretenzijų.
 2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 3. Kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis tuo pačiu sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 4. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie yra susiję su VšĮ „Tarptautinis maratonas“ organizuojamais renginiais.
 5. Maratono rungtyje gali dalyvauti asmenys nuo 18 metų.
 6. Pusmaratonio  rungtyje gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
 7. Nepilnamečiai visų distancijų bėgimų dalyviai numerių atsiėmimo metu privalo turėti atspausdintą bei vieno iš tėvų arba globėjų pasirašytą sutikimą.
 8.  Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
 9. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.

Visi Rusijos ir Baltarusijos atletai dalyvaudami renginyje sutinka, kad varžosi be konkurencijos ir į prizines vietas bei apdovanojimus nepretenduoja. Profesionalūs atletai renginyje dalyvauti negali (neatsižvelgiant į taikomas išimtis).

 1. Visi Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje, už registraciją turi sumokėti bankiniu pavedimu.
 2. Kiekvienas dalyvis privalo pateikti leidimą gyventi Lietuvoje, laisva forma pasirašytą dokumentą, kuriame yra išreiškiama Rusijos karo veiksmų nepalaikanti pozicija (anglų arba lietuvių kalbomis) ir mokėjimo kopiją.
 3. Dalyvis privalo informuoti el. paštu, kad dokumentai bus atnešti į numerių atsiėmimo punktą. Nesilaikant šių laiko intervalų dalyviams nebus leista dalyvauti, o starto mokestis bus grąžintas po renginio. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti dalyvio registraciją, jei dalyvis atsisako pateikti dokumentus.
  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacija ir Lietuvos Lengvosios Atletikos Federacijos pranešimu, VšĮ „Tarptautinis maratonas” priimtu sprendimu, Rusijos ir Baltarusijos piliečiams griežtai draudžiama dalyvauti organizacijos rengiamuose renginiuose. Išimtys taikomos asmenims, kurie turi ir gali pateikti oficialų Lietuvos Respublikos atsakingų institucijų išduotą leidimą gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje renginio metu.
 4. Dalyviai atsiimdami bėgimo numerį privalo pateikti leidimą gyventi Lietuvos teritorijoje (nepriklausomai, ar dokumentas jau buvo siųstas į el. paštą).

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Keisti galima tik užsiregistravusio dalyvio duomenis, t.y. duomenys nekeičiami į kito asmens, registracija negali būti perrašoma kitam dalyviui (išskyrus traumos ar ligos atveju). Keičiant distanciją taip pat turi būti sumokamas skirtumas tarp sumokėtos sumos ir pasirinktos distancijos registracijos mokesčio keitimo dieną. Paslaugos mokestis 10 EUR. Jeigu distancija keičiama į pigesnę – permoka dalyviui grąžinama nėra.
 3. Registracijos duomenų keitimas atliekamas tada, kai dalyvis sumoka už paslaugą ir informuoja organizatorius el. paštu info@vilniausmaratonas.lt, kartu su laišku atsiųsdamas mokėjimo išrašą bei norimus pakeisti duomenis. Visi pakeitimai privalo būti atlikti iki rugsėjo 1 d.  Įmonės rekvizitai:
VšĮ „Tarptautinis maratonas“
Kedrų g. 3 (301-2 kab.), Vilnius
Įmonės kodas: 300561278
PVM kodas: LT100008891011
A/S: LT307044060005482871 B/K: 70440, AB SEB bankas

4. Užpildęs registracijos anketą ir registracijos mokestį sumokėjęs dalyvis, kuris renginio dieną neturi galimybės dalyvauti, gali registraciją perkelti į ateinančių metų „Rimi Vilniaus maratoną”. Paslaugos mokestis 10 EUR. Apie registracijos perkėlimą būtina informuoti iki 2024 m. rugsėjo 1 d. imtinai.

5. Distanciją arba registracijos duomenis pakeisti galima iki 2024 m. rugsėjo 1 dienos imtinai.

6. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

7. Draudžiama varžybų trasoje bėgti be aiškiai matomoje vietoje pritvirtinto dalyvio numerio. Dalyviai, kurie bėgs be numerio, bus diskvalifikuojami.

8. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami. Išimtis taikoma stumiantiems vežimėlius, šie dalyviai privalo startuoti iš paskutinio starto koridoriaus galo ir į apdovanojimus nepretenduoja.

9. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

10. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti ar bėgti su bet kokiais gyvūnais. Šio draudimo nesilaikantys dalyviai bus diskvalifikuojami iš varžybų.

11. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti dalyvio numerį su laiko matavimo elektronine mikroschema ant marškinėlių. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

12. Elektroninės mikroschemos vienkartinės, po renginio jų grąžinti nereikia.

13. Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

14. Bet kokia pagalba suteikiama dalyviams iš šalies yra draudžiama.

15. „Rimi Vilniaus maratono” rezultatai sudaromi pagal oficialų varžybų laiką.

16. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 Eur mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas, LAF atstovas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

17. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai”.

18. Esant „force majeure “aplinkybėms VšĮ Tarptautinis maratonas (šalis) atleidžiamas nuo atsakomybės už „Rimi Vilniaus maratono” neįvykdymą ir nėra įpareigotas grąžinti rezervacijos mokesčių, jeigu renginys neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti registracijos metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

 VII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Maratono trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo. Gaivinimo punktai bus įrengti vidutiniškai kas 2,5 km, maitinimo kas 5 km.
 2. Maratono trasoje dalyviams bus pastatyti bio tualetai.

VIII. PASLAUGOS DALYVIAMS

 1. Renginio dieną dalyviai savo daiktus galės palikti saugykloje Katedros aikštėje. Daiktai turi būti sudėti į užsegamą ar užrišamą sportinį krepšį. Dalyvis gali palikti tik vieną krepšį.
 2. Renginio dalyvių susirinkimo vietose veiks biotualetai, išdėstyti ant šaligatvio už Katedros aikštės.

IX. APDOVANOJIMAI

 1. Maratono, Pusmaratonio, 10 km ir 5 km bėgimo  nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais: Maratonas I vieta (vyras ir moteris) – 1500 Eur, pusmaratonis I vieta (vyras ir moteris) – 500 Eur, 10 km bėgimas I vieta (vyras ir moteris) – 300 Eur, 5km I vieta (vyras ir moteris) – 200 Eur;
 2. Maratono, Pusmaratonio 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis ir diplomais bei rėmėjų prizais.
 3. 10 km bėgimo, „Rimi“ „Rinkis sveikiau“ 5 km bėgimo  1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis bei rėmėjų prizais.
 4. Maratono, Pusmaratonio, 10 km bėgimo, „Rimi“ „Rinkis sveikiau“ 5 km bėgimo, pasiekusiems finišą dovanojami 2024 m. „Rimi Vilniaus maratono“  atminimo medaliai.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

  1. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
  2. Gavus papildomą nemokamą registraciją iš įmonės, partnerio ar kitos trečiosios šalies, jau patvirtintos registracijos mokestis negrąžinamas.
  3. Registracijos mokesčiai:
   iki 2023.09.13 iki 2024.03.31i 04.01- 05.31* 06.01 – 07.31 08.01 – 08.31 09.01 – 09.08
   Maratonas 30 40 50 55 60 70
   Pusmaratonis 20 30 35 40 45 55
   manodaktaras.lt 10 km 15 20 25 30 35 45
   Rimi Rinkis sveikiau 5km 10 12 14 16 18 25
   Little Goose vaikų bėgimas 9 9 14 18

* Užsiregistravus iki gegužės 31 d. dalyviai gaus vardinius numerius

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Registracija internetu užsidaro dieną prieš iki pasirinktos distancijos starto.
 2. Atsiimti  dalyvio numerį bei dalyvio krepšelį galima tik pateikus dalyvio asmens dokumentą.
 3. Atsiimti kito dalyvio numerį bei dalyvio krepšelį galima tik pateikus dalyvio, už kurį atsiimama, asmens dokumento kopiją.
 4. Dalyvio krepšelio turinį tikrinti jo atsiėmimo vietoje. Po atsiėmimo, esant krepšelio turinio trūkumui, jo turinys nebepildomas. Dalyvio krepšelis po renginio nebeatiduodamas.
 5. Nepilnamečiai visų distancijų bėgimų dalyviai numerių atsiėmimo metu privalo turėti atspausdintą bei vieno iš tėvų arba globėjų pasirašytą sutikimą.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 1. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“, juridinio asmens kodas: 300561278, buveinės adresas: Kedrų g. 3, (301-2 kab.), Vilnius, tel. +37064732998, el. p. info@vilniausmaratonas.lt, yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Rimi Vilniaus maratonas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ taip pat yra interneto svetainės www.vilniausmaratonas.lt valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.vilniausmaratonas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Rimi Vilniaus maratonas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
  3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
  3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
  3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
 4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.vilniausmaratonas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 7. Visi Lietuvos piliečiai dalyvaujantys Rimi Vilniaus Maratone – 42,195 m. distancijoje yra įtraukiami į Lietuvos lengvosios atletikos federacijos organizuojamą Lietuvos maratono čempionato įskaitą ir gauna LLAF licenciją. Dalyviai sutinka, kad LLAF atsakingai tvarkytų asmens duomenis, susijusius su LLAF licencija.
 8. Varžybos organizuojamos laikantis World Athletics Label taisyklių.
 9. Dalyvio duomenys saugomi:
  9.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
  9.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
  9.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
 10. Dalyvis turi teisę prašyti, kad VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 11. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@vilniausmaratonas.lt.
 12. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Tarptautinis maratonas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles.